Wierzymy, że nie ma spraw beznadziejnych.

Nie boimy się wyzwań – podejmujemy się prowadzenia nawet najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym i faktycznym spraw.

Monika Mil-Jankowska

ADWOKAT

Nazywam się Monika Mil-Jankowska. Jestem adwokatem. Od 2015 r. prowadzę własną kancelarię adwokacką w Głogowie.

Znaczną cześć prowadzonych przeze mnie spraw stanowią sprawy karne. Prawo karne jest dziedziną prawa, którą darzę szczególnym zainteresowaniem. Wynika to zapewne z faktu, iż proces karny wiąże się z dynamiką, częstym rozwojem sytuacji — niekiedy bardzo zaskakującym. Każda sprawa jest nowym wyzwaniem, ja natomiast lubię wyzwania.

Wykonywanie zawodu adwokata w mojej ocenie wymaga szybkiego i skutecznego działania. W sprawach karnych dużą rolę odgrywa czas. Nigdy nie zostawiam spraw „na potem”. Staram się opracować strategię prowadzenia danej sprawy i możliwie szybko wdrożyć ją życie. W prowadzonych przeze mnie sprawach, skupiam się nie tylko na wykładni przepisów, ale przede wszystkim dokonuję szczegółowych oględzin materiału dowodowego zgromadzonego przez organy ścigania. Dokładne zbadanie przypadku, merytoryczne przygotowanie oraz kreatywność, pozwala mi na uruchomienie skutecznej linii obrony, która umożliwi osiągnięcie żądanego przez Klienta efektu końcowego. Jako obrońca dbam o to, aby Sąd wydając wyrok miał na uwadze wszystkie okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego. Dlatego tak ważna jest dla mnie również analiza życiorysu mojego Klienta — nie oceniam go i nie patrzę z dezaprobatą, przeprowadzam natomiast skrupulatną selekcję zebranych informacji i staram się przeobrazić życiowe zakręty oraz potknięcia Klienta w sukces na sali sądowej. Czym jest dla mnie sukces? Sukcesem dla mnie jest oczywiście doprowadzenie do uniewinnienia Klienta, ale również w niektórych przypadkach wywalczenie korzystnego dla Klienta wymiaru kary.

Świadczę profesjonalne usługi z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania. Począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe w pierwszej i drugiej instancji, aż do postępowania wykonawczego. Niejednokrotnie mój pierwszy kontakt z Klientem ma miejsce w komendzie, czy też w areszcie śledczym. Nie są mi zatem obce batalie toczone o wolność Klienta, działania mające na celu jak najszybsze zwolnienie Klienta z aresztu, wielogodzinne przesłuchania czy też nocne wizyty w Komendzie Policji w związku z zatrzymaniem Klienta.

Jestem stanowcza i konkretna. Nie brakuje mi odwagi i chęci pomagania innym. Dbam by moi Klienci w trakcie procesu nie popełnili błędu. Wychodzę z założenia, iż główny ciężar prowadzenia sprawy dźwiga adwokat, albowiem to jego Klient obdarzył zaufaniem. Decydując się na współpracę ze mną masz pewność, iż powierzone mi sprawy będą prowadzone skrupulatnie, z pełnym zaangażowaniem i starannością. Zyskasz również sprzymierzeńca, który gotowy będzie bronić Twojego interesu w każdej sytuacji, z poszanowaniem Twoich praw na każdym etapie postępowania, przy zachowaniu pełnej poufności. Dla mnie nie liczy się statystyka ilości zakończonych spraw, tak jak to bywa w przypadku organów wymiaru sprawiedliwości — dla mnie liczy się człowiek, liczysz się Ty.

Reprezentuję nie tylko oskarżonych (podejrzanych), ale i osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa. Reprezentuję klientów zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i wykroczenia.

Występowałam między innymi w postępowaniach dotyczących oskarżeń o: pobicie z użyciem broni palnej, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza Policji, spowodowanie wypadku w komunikacji, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, jak również prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego, groźby karalne, zgwałcenie (w tym zgwałcenie w małżeństwie), kazirodztwo, znęcanie nad osobą najbliższą, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwo, oszustwo, kradzież oraz rozbój.

Jako obrońca reprezentowałam także Klientów w szeregu postępowań w sprawach o wykroczenia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w związku z rozgrywanymi meczami piłki nożnej, jak również reprezentowałam Klientów w licznych sprawach narkotykowych.

Przeprowadziłam również wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego. Mam ogromną świadomość tego, jak ważne dla każdego człowieka jest życie prywatne i zagadnienia z nim związane. Poświęciłam niezliczoną ilość godzin na rozmowach z Klientami o ich problemach rodzinnych. Staram się wychodzić naprzeciw potrzebom Klientów nie tylko w zakresie ścisłego doradztwa prawnego. Uważam, iż adwokat nierzadko musi wesprzeć psychikę klienta, wykazać się empatią. Podczas wspólnej rozmowy z Klientem, rozkładam na czynniki pierwsze sprawę z jaką do mnie przychodzi. Pomagam zrozumieć istotę problemu. Dążę do stworzenia bezpiecznej dla Klienta pozycji w sprawie i poczucia, że „oddał swoje życie” w dobre ręce. Wychodzę z założenia, iż tego typu pomoc prawna wymaga szczególnej uwagi i czasu. Jest to bowiem niezwykle delikatna materia, nierzadko Klient zmuszony jest wraz ze mną przeanalizować całe swoje życie, otworzyć się, opowiedzieć o nagannych i bolesnych zachowaniach jakich doświadczył, ale i czasem błędach jakie sam popełnił. Omawiam z Klientem dostępne ścieżki prawne, przedstawiam optymalne rozwiązania i rekomenduję dalszy tok działania. Indywidualne podejście do sprawy pozwoliło mi na skuteczną reprezentację w wielu sprawach rozwodowych — zdaję sobie sprawę jak stresujący potrafi być rozwód, ile rodzi pytań i jakie odciska piętno na wszystkich uczestniczących w nim stronach, w szczególności małoletnich dzieciach. Dlatego nie tylko reprezentuję Klientów w Sądzie, ale również jestem ich powiernikiem i doradcą. Pomagam z godnością przejść niekiedy tę najtrudniejszą w życiu drogę. Prowadzę sprawy o alimenty zarówno w celu ich ustalenia, podwyższenia, ale także obniżenia lub uchylenia. Występuję również w licznych sprawach o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz o ustalenie kontaktów z dziećmi. Z sukcesem zakańczam sprawy o ustanowienie rodziny zastępczej. Dobro dziecka jest dla mnie wartością najwyższą. Sprawy z udziałem dzieci wymagają z jednej strony subtelnego podejścia, tak aby ich nie skrzywdzić lub w niektórych przypadkach minimalizować poczucie krzywdy, a zarazem stanowczej i rzeczowej argumentacji niezbędnej dla zabezpieczenia interesów Klienta. To właśnie gwarantuję swoim Klientom.

Wiem, jak ważny dla każdego Klienta jest kontakt z adwokatem, dlatego zawsze na bieżąco informuję Klientów o podejmowanych przeze mnie czynnościach w sprawie i konsultuję z nimi podejmowane przeze mnie konkretne działania. To pozwala mieć Klientom kontrolę nad ich sprawą. Odpowiadam na wszelkie nurtujące Klientów pytania, zarówno podczas osobistych spotkań, jak również rozmów telefonicznych. Powierzone mi sprawy prowadzę kompleksowo, dzięki czemu w ciężkich chwilach moi Klienci nie muszą koncentrować się na załatwianiu formalności, poszukiwaniu rozwiązań, pilnowaniu terminów sądowych czy pisaniu pism procesowych.

Zaszczytem dla mnie będzie reprezentowanie Twoich interesów.

Natalia Wilczyńska

asystentka prawna

Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia zarządzania i marketingu. Pierwsze doświadczenia prawnicze zbierała pracując w Sądzie Rejonowym w Głogowie jako protokolant sądowy. Od 2016 r. pracuje na stanowisku asystenta prawnego w kancelarii. Od 2018 r. studiuje prawo.