Doradzamy Klientom, którzy w sposób świadomy chcą uregulować sytuację prawną związaną z przejściem przysługujących im praw i obowiązków na ich spadkobierców. Rekomendujemy optymalne rozwiązania w zakresie: planowania sukcesji, sporządzania testamentów oraz innych aspektów związanych z regulowaniem sytuacji prawnej na wypadek śmierci. Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, a także sprawy o zabezpieczenie spadku – gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie. Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientom w sprawach o dział spadku, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądem. Prowadzimy również sprawy o zachowek, czyli zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz najbliższych członków rodziny, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, a którzy zostali pominięci przez spadkodawcę.