Sprawy karne to od samego początku główny obszar praktyki kancelarii. Zapewniamy aktywną obronę na wszystkich etapach postępowania karnego.

Zatrzymanie przez policję

Pierwsze godziny po zatrzymaniu osoby podejrzewanej mają często decydujące znaczenie dla całego procesu karnego. Osoba zatrzymana najczęściej jest zaskoczona samym zatrzymaniem i tym, co dzieje się bezpośrednio po nim. W wielu przypadkach, chcąc poprawić swoją sytuację, składa oświadczenia lub podejmuje inne czynności, które przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego. Możliwie jak najszybsze ustanowienie obrońcy dla osoby zatrzymanej na ogół zapobiega podejmowaniu przez taką osobę, w niewątpliwie trudnej dla niej sytuacji, nierozważnych decyzji. Często stanowi również ważne wsparcie psychiczne dla zatrzymanego, który wie, że nie jest w tej trudnej sytuacji pozostawiony sam. Obrońca ustanowiony bezpośrednio po zatrzymaniu może również złożyć do sądu zażalenie na zatrzymanie, domagając się zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania, jednocześnie żądając natychmiastowego zwolnienia zatrzymanego. Dla osoby zatrzymanej obrońcę może ustanowić inna osoba (członek rodziny, inna bliska osoba, znajomy – de facto ktokolwiek, kto posiada wiedzę o zatrzymaniu).