Rozwód jest dużym problemem nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale również na płaszczyźnie prawnej. Zwłaszcza, jeśli są małoletnie dzieci i gdy w związku z rozwodem istnieją spory na tle sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów drugiego rodzica z dziećmi czy alimentów. Do tego dochodzą również kwestie majątkowe: wspólne mieszkanie, wspólny kredyt, wspólne zobowiązania. Wszystko to wymaga prawnego uregulowania. Prowadzenie sprawy o rozwód wymaga nie tylko doskonałej wiedzy prawniczej, ale i ogromnej empatii, umiejętności wsłuchania się w problem Klienta, pełnego zrozumienia jego sytuacji, a nierzadko również wyciszenia negatywnych emocji, które często towarzyszą tego rodzaju sprawom i które nie pomagają w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Mając tę świadomość, zdajemy sobie sprawę z tego, z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się prowadzenie sprawy o rozwód. Dlatego też w każdej sprawie rozwodowej staramy się nie tylko zapewnić Klientowi w możliwie najwyższym stopniu poczucie bezpieczeństwa prawnego, ale również sprawić, by poczuł się otoczony opieką i w konsekwencji — by odzyskał kontrolę nad stresującą sytuacją spowodowaną rozwodem.