Posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych

„Miałem przy sobie tylko lufkę marihuany”. „Znaleźli u mnie tylko gram amfetaminy”. „Przecież to nie przestępstwo, miałem to na własny użytek”. Takie i podobne zwroty najczęściej słyszę od swoich klientów – zwłaszcza tych młodocianych (młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat), przy których Policja znalazła narkotyki […]

Doręczenia pism w sprawach karnych

Nie zdążyłeś odebrać pisma z prokuratury? Listonosz zostawił Ci w skrzynce pocztowej awizo? Policjant zapukał do Twoich drzwi wręczając Ci wezwanie na rozprawę? Czy mógł to zrobić? Czy musisz pójść na rozprawę? Forma doręczeń pism Przepisy procedury karnej, z uwagi na funkcje gwarancyjne i zabezpieczające pewność obrotu prawnego, nie przewidują dowolności w doręczaniu pism procesowych przez organy procesowe oraz w ich […]

Warunkowe umorzenie postępowania

Kodeks karny umożliwia zakończenie postępowania karnego bez skazania oskarżonego, przy wykorzystaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, uregulowanej w art. 66 k.k. To korzystny dla oskarżonego sposób zakończenia sprawy karnej. Kiedy możliwe jest zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia zarzucanego czynu nie […]

Podrobienie podpisu

Wyobraźmy sobie taką sytuację: żona chce zaciągnąć kredyt w banku na zakup samochodu. Niezbędny na dokumentach jest podpis męża jako poręczyciela kredytu. W domu żona w obecności męża wypełnia potrzebną dokumentację, mąż zajęty oglądaniem meczu prosi żonę, by ta mu nie przeszkadzała i podpisała się za niego. Następnego dnia, celem uzyskania środków, żona składa komplet wymaganych dokumentów w banku, podpisanych […]